Sterowniki mikroklimatu

Sterowniki Mikroklimatu oraz Zarządzania Chowem i Produkcją Drobiarską
INDOOR GROUP Ltd. we współpracy z ROTEM oferuje trzy rodziny sterowników mikroklimatu oraz zarządzania chowem i produkcją drobiarską:
• rodzina sterowników SMART
• rodzina sterowników AC 2000
• rodzina sterowników PLATINUM

Sterowniki SMART.
Sterowniki z tej rodziny charakteryzują się elastycznością programowania, możliwością wykorzystania wentylacji mechanicznej i naturalnej oraz łatwym montażem.
Zapewniają automatyczną kontrolę wentylacji, chłodzenia i ogrzewania.
Występują w kilku wersjach – różniących się ilością sterowanych urządzeń –
– wersja SMART 4A ( z czterema przekaźnikami ) oraz SMART 4C ( SMART 4CV posiada wbudowany triak do sterowania grupą wentylatorów zmienno-obrotowych ),
– wersja SMART 8C oraz 8CV z triakiem oraz
– wersja SMART 10D oraz SMART 10DV ( z dziesięcioma przekaźnikami oraz wbudowanym triakiem do sterowania pracą wentylatorów zmienno-obrotowych ).


Używając oprogramowania ROTEM Net możemy połączyć kilka sterowników SMART w sieć i zdalnie się z nimi komunikować ( sieć lokalna lub internet), przeglądać historię rzutu, być informowanym o alarmach.
Sterowniki SMART 8 oraz SMART 10:
• posiadają dwa wyjścia analogowe ( dla sterowania np. wentylatorami zmienno-obrotowymi i ogrzewaniem płynnym ( dla wersji z triakiem sterowanie wlotami i dodatkowym wentylatorem
zmienno-obrotowym lub ogrzewaniem zmiennym) – sygnał 0-10V) ,
• posiadają dwa wejścia analogowe dla podłączenia trzech wewnętrznych czujników temperatury lub 2 potencjometrów dla określania położenia kurtyn oraz czujnika wilgotności względnej,
• wyposażone są dwa wejścia cyfrowe ( np. dla podłączenia impulsatora wodomierza i czujnika kierunku i prędkości wiatru w wentylacji naturalnej – gdy stosujemy kurtyny lub czujnika
impulsatora paszy).
• posiadają przekaźnik alarmu a pozostałym przekaźnikom można przypisać różne funkcje sterowania podłączonymi urządzeniami –
– wentylatorami wentylacji minimalnej,
– grupami wentylatorów wyciągowych pracujących w cyklu włącz / wyłącz
– dwoma kurtynami,
– trzema timerami ( zegary sterujące pracą innych urządzeń ),
– oświetleniem.
Sterowanie temperaturą może być realizowane według wartości temperatury zadanej dla danego dnia lub według zaprogramowanej krzywej temperatury – co umożliwia płynną zmianę temperatury w całym cyklu.
Sterowniki SMART posiadają wbudowaną funkcję odświeżania – obniżania zbyt wysokiej wilgotności w hali, poprzez zwiększenie poziomu wentylacji w cyklu.
Sterowanie pracą wentylacji minimalnej w cyklu może odbywać się analogicznie jak sterowanie temperaturą, bez krzywej i w sposób płynny z krzywą ( dwu lub czteropunktową).Możemy też sterować dwiema kurtynami ( klapami ) przy użyciu potencjometrów ich położenia oraz czujnika kierunku i prędkości wiatru w trybie wentylacji naturalnej ( aby nie dopuścić do np. zbytniego wyziębienia jednej ze stron hali). W wersji z triakiem dodatkowo możemy wybrać płynne sterowanie wlotami powietrza.
System schładzania ewaporacyjnego ( pompa wysokociśnieniowa z dyszami ) może być także podłączony i sterowany przez sterowniki SMART 8 i 10.
Dodatkowo możemy sterować ogrzewaniem podłogowym, zmiennym (np. promienniki) oraz ogrzewaniem hali za pomocą nagrzewnic.
Zastosowanie karty komunikacyjnej umożliwia połącznie sterowników SMART na fermie w sieć lokalną i zdalną komunikację, sterowanie oraz zbieranie danych i przeglądanie danych historycznych.
Podsumowując: sterowniki SMART to proste, łatwe w programowaniu i obsłudze sterowniki do zastosowania tam, gdzie nie potrzebujemy wielu przekaźników sterujących.

Sterowniki rodziny AC 2000
Podstawowym przedstawicielem tej rodziny jest sterownik AC 2000 PLUS. AC 2000 PLUS realizuje sterowanie mikroklimatem w hali poprzez kontrolę temperatury, wilgotności , podciśnienia statycznego, oświetlenia, zadawania paszy i wody oraz innych funkcji w halach drobiarskich dla tuczu lub stad rodzicielskich.

W AC 2000 zastosowano unikalny System Wentylacji Precyzyjnej ROTEM – który odniósł sukces i rozpowszechnił się w wielu krajach świata. System wentylacji precyzyjnej charakteryzuje się dynamiczną kontrolą warunków mikroklimatu na hali, automatycznie dostosowując poziom wentylacji do zmian temperatury, wilgotności i ciśnienia statycznego. System ten uwzględnia także stopień chłodzenia ptaków (uwzględnienie temperatury odczuwalnej ) , wydajność zainstalowanych wentylatorów, wymiary hali . Wentylacja minimalna może uwzględniać także wagę ptaków oraz różnicę temperatur na obu
końcach hali.
Za pomocą sterowników AC 2000 PLUS możemy realizować następujące tryby wentylacji;
• wentylację minimalną,
• wentylację przejściową w trybie podciśnieniowym,
• wentylację naturalną,
• wentylację tunelową,
• proces odświeżania ( zmniejszenia wilgotności w hali).
Do sterownika AC 2000 PLUS możemy podłączyć:
• do 6 czujników temperatury,
• do 3 wejść analogowych możemy podłączyć dwa czujniki wilgotności względnej (wewnętrzy i informacyjny zewnętrzny) oraz czujnik podciśnienia,
• dwie szalki do ważenia ptaków – dla monitorowania wagi i przyrostów wagi ptaków po zainstalowaniu karty wag,
• do 3 wejść cyfrowych możemy podłączyć – impulsator wodomierza do monitorowania i zapisywania historii zużycia wody (łącznie z alarmami braku i nadmiernego wypływu wody),
impulsator paszy, czujnik kierunku wiatru gdy stosujemy kurtyny w wentylacji naturalnej lub wejście alarmu zasypu paszy ( pasza ponad czas),
• do 2 wyjść analogowych (z sygnałem 0 – 10 V) możemy podłączyć sterowanie wentylatorami zmienno-obrotowymi oraz ściemniaczem światła.
• Do przekaźników wbudowanych w sterownik ( o obciążalności 5 A / 250 V i zabezpieczonych indywidualnymi bezpiecznikami ) możemy podłączyć:
– grupy wentylatorów wyciągowych ( do 12 grup ) i mieszających ,
– nagrzewnice i promienniki z podziałem na strefy ogrzewania ( do 6 stref),
– system zamgławiania lub system chłodzenia z panelami ewaporacyjnymi (do 2 systemów),
– kurtyny ( w tym tunelowe) i wloty powietrza sterowane proporcjonalnie lub wloty powietrza sterowane podciśnieniem ,
– sygnalizator alarmu,
– system oświetlenia,
– system zadawania paszy,
– systemy dodatkowe.
Sterownik AC 2000 PLUS jest wyposażony w 20 przekaźników w tym w przekaźnik alarmu – z możliwością rozbudowy do 28 przekaźników.
Za pomocą AC 2000 Plus możemy także sterować różnymi systemami ogrzewania (promienniki, nagrzewnice) z podziałem na strefy, różnymi systemami schładzania ( panele ewaporacyjne, zamgławianie) . Ponieważ dane do i ze sterowników przekazywane są w czasie rzeczywistym, to umożliwia to podłączenie wielu sterowników na fermie w sieć lokalną oraz utworzenie zdalnej komunikacji – przy wykorzystaniu komputera PC i zainstalowanego programu ROTEM NET otrzymujemy podgląd aktualnych parametrów i warunków na hali, zmianę ustawień, zbieranie danych historycznych oraz informację o alarmach.
Podsumowując: sterowniki AC 2000 PLUS ze względu na zastosowany System Wentylacji Precyzyjnej ROTEM i wykorzystanie danych w komunikacji w czasie rzeczywistym znajdują zastosowanie tam gdzie zależy nam na ekonomicznym sterowaniu i zarządzaniu halami drobiarskimi i wystarczy nam w wersji bazowej 20 przekaźników do sterowania ( możemy ilość tą rozszerzyć o dodatkowe 8 przekaźników ).

Sterownik AC 2000 3G
Sterownik AC 2000 3G jest sterownikiem łączącym dwie rodziny sterowników AC 2000 oraz PLATINUM. Wymiary obudowy są identyczne jak w AC 2000, widoczną różnicą jest natomiast ekran
graficzny wyświetlacza, ułatwiający bezpośrednie odczyty komunikatów i umożliwiający podgląd wielu parametrów jednocześnie oraz wyświetlanie tabeli i wykresów.
AC 2000 3G znajduje zastosowanie w chowie drobiu i produkcji stad rodzicielskich lub w tuczu trzody ( w zależności od wersji).
AC 2000 3G:
• realizuje różne modele wentylacji – minimalnej, wyciągowej podciśnieniowej i proporcjonalnej, wentylacji naturalnej oraz tunelowej,
• umożliwia pracę wentylacji w cyklu ciągłym lub przerywanym oraz tzw. „wędrujące grupy” wentylatorów dla lepszego przewietrzania hali,
• stosuje dodatkowy tryb tzw. Wentylacja Minimalna Soft – dla zmniejszenia kosztów energii,
• posiada rozbudowane programy dla wentylatorów mieszających dla wyrównania temperatury w hali i zmniejszenia kosztów grzania,
• zapewnia sterowanie różnymi systemami ogrzewania wraz z podziałem na strefy,
• umożliwia sterowanie procesem odświeżania ( zmniejszenia wilgotności w hali) oraz kontroli stężenia ditelnku węgla
• steruje różnymi systemami wlotów powietrza – kurtynami, klapami, wlotami podciśnieniowymi i proporcjonalnymi,
• steruje różnymi systemami chłodzenia – panelami i zamgławiaczami,
• waży ptaki za pomocą podłączonych szalek wagowych przy podłączeniu karty wag,
• steruje automatycznym zadawaniem paszy i alarmem paszy,
• zapewnia komunikację w sieci lokalnej lub zdalnej po zainstalowaniu karty komunikacyjnej.

Sterownik AC 2000 3G wyposażony jest w kartę pamięci SD na której można zapisywać dane historyczne oraz w łatwy sposób dokonywać aktualizacji oprogramowania sterownika.
Podsumowując: sterownik AC 2000 3G jest ekonomiczną wersją sterownika PLATINUM JUNIOR , posiada 20 przekaźników ( z możliwością dodania 8 dodatkowych za pomocą REB8).
Znajduje zastosowanie w halach gdzie sprecyzowaliśmy oczekiwania odnośnie przyjętych rozwiązań technologicznych, zależy nam na optymalizacji zużycia energii i możliwości łatwego monitorowania i sterowania chowem lub produkcją.

Sterowniki rodziny PLATINUM
Rodzina sterowników PLATINUM znajduje zastosowanie w zaawansowanym chowie i produkcji drobiu.
Zastosowany w sterownikach System Wentylacji Precyzyjnej ROTEM charakteryzuje się dynamiczną kontrolą warunków mikroklimatu na hali, automatycznie dostosowując poziom wentylacji do zmian temperatury, wilgotności i ciśnienia statycznego. System ten umożliwia optymalne wykorzystanie źródeł energii do ogrzewania hali poprzez np. wykorzystanie wlotów powietrza z attyki, sześć programów dla mieszalników powietrza, tryb wentylacji Soft Minimum.

Sterowniki PLATINUM wyposażone są w duży ekran graficzny ( seria XL w większy ekran XL), na którym można odczytać bieżący stan pracy sterownika i podłączonych urządzeń, aktualne parametry, oglądać wykresy zmiany wybranych parametrów w czasie oraz dokonywać zmiany ustawień. Wyposażenie sterowników w nowy procesor ARM CPU zwiększyło jego możliwości obliczeniowe i zasoby pamięci do wykorzystania.

Sterowniki PLATINUM mają budowę modułową – umożliwiają indywidualną konfigurację zainstalowanych kart działających w systemie plug & play ( karty są rozpoznawane automatycznie przez
sterownik po ich zainstalowaniu).
PLATINUM JUNIOR posiada 20 przekaźników z możliwością rozbudowy do 40, ( JUNIOR XL- 30 przekaźników z możliwością rozbudowy do 80) natomiast PLATINUM PLUS oraz PLATINUM XL – 40 przekaźników z możliwością rozbudowy do 80. PLATINUM JUNIOR posiada – gniazda dla 4 kart ( w tym kartę COMBO), PLATINUM XL gniazda dla 6 kart.

Dostępne są następujące karty:
• komunikacji z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym,
• alarmu,
• karta awaryjna spełniająca rolę back-up,
• niezależna karta wlotów,
• karta z czujnikami prądu dla podłączonych urządzeń jednofazowych (monitorująca zużycie prądu), • karta combo ( analogowo-cyfrowa z 4 wyjściami analogowymi i 8 wejściami cyfrowymi ) ,
• karta wejść cyfrowych ( 8 wejść do podłączenia impulsatora wodomierza, licznika paszy, alarmów przesypu paszy i innych),
• karta wyjść analogowych ( 8 wyjść dla podłączenia urządzeń sterowanych sygnałem 0 – 10V – wentylatorów zmienno-obrotowych , mieszalników powietrza zmienno-obrotowych,
ściemniaczy światła), karta wagi paszy w silosie i wagi ( szalki ) ptaków.
• Karta wejść analogowych z 11 wejściami dla podłączenia czujników temperatury (maksymalnie 8 czujników), czujników wilgotności ( maksymalnie 4 czujniki), czujnika CO2,  czujnika oświetlenia, potencjometrów kurtyn ( maksymalnie 3 potencjometry), czujnika kierunku wiatru lub stacji pogodowej.

W sterownikach PLATINUM możemy zainstalować maksymalnie dwie karty wejść analogowych.
Sterownik PLATINUM realizuje;
• różne modele wentylacji – minimalnej w tym Soft Minimum, wyciągowej podciśnieniowej i proporcjonalnej ( 20 grup wentylatorów), wentylacji naturalnej oraz tunelowej ( 20 grup
wentylatorów tunelowych),
• wentylację minimalną sterowaną w różnych opcjach – według dnia chowu, wagi ptaków lub innych ustawień np. jw. Soft Min.,
• pracę wentylacji w cyklu ciągłym lub przerywanym oraz opcja tzw. wędrujących grup wentylatorów dla lepszego przewietrzania hali,
• rozbudowane programy dla wentylatorów mieszających dla wyrównania ( do 15 grup wentylatorów mieszających) temperatury w hali i zmniejszenia stratyfikacji temperatury oraz
kosztów grzania i wentylacji,
• sterowanie różnymi systemami ogrzewania wraz z podziałem na strefy ( do 16 stref grzania),
• sterowanie procesem odświeżania ( zmniejszenia wilgotności w hali) oraz kontroli stężenia ditelnku węgla,

• sterowanie różnymi systemami wlotów powietrza – kurtynami ( do 4 systemów kurtyn plus kurtyny tunelowe), klapami, wlotami podciśnieniowymi i proporcjonalnymi umieszczonymi w ścianach lub (i) suficie ( maksymalnie dwa systemy wlotów plus dwa systemy wlotów z attyki), wlotami tunelowymi,
• sterowanie różnymi systemami chłodzenia – panelami i zamgławiaczami ( do 4 systemów),
• ważenie ptaków za pomocą podłączonych szalek wagowych, programowe zadawanie i ważenie paszy z kosza pośredniego lub z wag tensometrycznych pod silosami,
• sterowanie automatycznym zadawaniem paszy i alarmem paszy i linii paszowych (do 4 systemów),
• sterowanie podawaniem wody do linii pojenia i ich płukaniem ( do 4 systemów),
• powiadamianie o alarmach,
• komunikację w sieci lokalnej lub zdalnej.
Wszystkie operacje i przekazywanie danych oraz alarmów odbywa się w czasie rzeczywistym, tabela zdarzeń pozwala na monitorowanie pracy sterownika wraz z działaniami użytkownika wykonanymi na ustawieniach sterownika. Sterownik pozwala na ustalenie zakresu dostępu zalogowanych użytkowników.
Sterowniki PLATINUM wyposażone są w kartę pamięci SD, na której można zapisywać dane historyczne oraz w łatwy sposób dokonywać aktualizacji oprogramowania sterownika. Dodatkowo sterowniki PLATINUM zawierają pendrive, na którym można zapisywać własne ustawienia sterownika i przenosić je do innych sterowników . Oszczędza to czas i ułatwia ustawienia sterownika.
Podsumowując: sterowniki rodziny PLATINUM stosujemy tam gdzie chcemy w sposób prosty, opierając się na indywidualnie konfigurowanych programach, sterować chowem albo też w obiektach, gdzie potrzebujemy wielu urządzeń do sterowania i chcemy mieć indywidualną możliwość adaptacji programów sterujących. Elastyczność i wielkie możliwości programowania i sterowania, właściwie każdym systemem w chowie i produkcji drobiarskiej , przyjazne menu oraz dostępna na ekranie wyświetlacza pomoc tekstowa i optymalizacja zużycia energii w trybie
Systemu Wentylacji Precyzyjnej ROTEM i Soft Minimum, są cechami wyróżniającymi rodzinę sterowników PLATINUM.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress