Sanityzacja wody

Źródła wody pitnej oraz instalacje dostarczające wodę do domów, hal inwentarskich i innych zawierają wiele mikroorganizmów. Część z nich – patogeny czyli bakterie i wirusy chorobotwórcze, wywołują u ludzi i zwierząt pijących taką wodę różne choroby.
Pojenie taką zanieczyszczoną biologicznie wodą inwentarza w znaczący sposób wpływa także na efekty chowu i produkcji.

Częsty stereotyp myślenia hodowcy to:
„Woda zawsze była, jest i będzie czysta. Od lat nic się w tej kwestii nie zmienia.”
CZY NA PEWNO ?
We wszystkich systemach wodociągowych – wnętrza rur, z czasem, zaczynają wyglądać następująco… :

Pytanie„czy napiłbyś się wody z rur pokazanych na zdjęciach powyżej?’’
Odpowiedźwielu z nas już ją pije.
Rury pokazane powyżej zostały wycięte z odcinków dostarczających wodę pitną.
To, co znajduje się na powierzchni ścianek rur na zdjęciach powyżej to warstwa biofilmu.
Gdy ten rodzaj zagrożenia pojawia się w chowie naszego drobiu, bydła lub trzody to mamy problem. My, jako ludzie nie jesteśmy pod tak dużą presją, aby rosnąć i przybierać na wadze tak szybko jak np. drób. Jeżeli przyjmiemy że tempo wzrostu kurcząt i człowieka będzie takie same i że w 6 tygodniu życia brojler kurzy waży około 2,7 kg – to wtedy niemowlę powinno zwiększyć swoją wagę ponad 50 razy, tak jak w przypadku brojlera.
Rok po roku oczekujemy coraz lepszych efektów oraz większych zysków, dlatego bardzo ważnym elementem jest dbałość, aby zabezpieczyć drób, trzodę i bydło przed jakimikolwiek chorobami a co za tym idzie stratami.
Woda jest równie ważna w procesie żywieniowym jak i pasza, dlatego powinniśmy mieć pewność, że tak jak i pasza jest ona najwyższej, jakości. Pamiętajmy też że około 55 % masy ciała drobiu stanowi woda oraz że drób pije około dwa razy więcej wody niż spożywa paszy.
Na rysunku poniżej przedstawione są etapy tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa , wraz ze zdjęciami z mikroskopu elektronowego powierzchni rury wodnej.
Niektóre komórki wytwarzają polisacharydy, które działają jak warstwy ”kleju” – bakterie zdobywają taki przyczółek, klejąc się do powierzchni wewnętrznej rur. Są to pierwsi kolonizatorzy. Ta pierwsza warstwa – „szlam”- punkty 1 do 3 – który tworzy się w czasie od kilku minut do kilku godzin, pomaga innym bakteriom w „zakotwiczeniu” się na powierzchni rury. Następne bakterie tworzą kolejne warstwy żywiąc się odpadami wytworzonymi przez pierwszych kolonizatorów – punkty 3 do 4 ( w czasie kilku godzin do kilku dni). Wkrótce cały zespół drobnoustrojów stabilizuje się wewnątrz polisacharydowego szlamu – punkt 5 (w czasie dni i miesięcy) i właśnie to zjawisko nazywamy biofilmem.


W biofilmie gromadzi się wiele rożnych typów bakterii, wśród nich patogeny, które odpowiedzialne są za słaby wzrost oraz mniejszą konwersje paszy przez drób, trzodę lub bydło.

Usuwanie biofilmu jest najważniejszą częścią sanityzacji wody. Jeśli środek sanityzujący wodę nie posiada właściwości usuwania biofilmu to niemożliwe jest osiągniecie bezpiecznego i wolnego od patogenów środowiska.

Wiele środków począwszy od kwasu cytrynowego, posiada właściwości usuwania wolnych bakterii, ale tylko najlepsze środki mają zdolności do wnikania w głąb oraz niszczenia biofilmu. Nowe techniki analizy mikrobiologicznej potwierdziły bezpieczeństwo oraz skuteczność sanityzacji wody za pomocą ditlenku chloru.

Sanityzacja wody ditlenkiem chloru.

Ditlenek chloru jest jednym z najsilniejszych biocydów, używany jest do sanityzacji wody od kilku dziesięcioleci w wielu krajach. Wytwarzamy go w postaci gazowej a ze względu na swoja wysoką
rozpuszczalność w wodzie doskonale ją sanityzuje.
Właściwości utleniające oraz radykalizm ditlenku chloru sprawiają, iż posiada on doskonałe właściwości wirusobójcze oraz bakteriobójcze, które działają w szerokim zakresie pH.

Ditlenek chloru stosuje się przy uzdatnianiu wody pitnej z powodu jego bardzo szerokiego spektrum działania w szerokim zakresie mikroorganizmów, posiada on również możliwość przenikania przez biofilm i inne silnie zanieczyszczone miejsca gdzie chlor po prostu nie działa. Z powodu swojej wydajności można go stosować używając dużo mniejszych dawek, eliminując straty i obniżając koszt.

Redukcja nieprzyjemnego smaku oraz zapachu przez ditlenek chloru jest rezultatem eliminacji glonów oraz substancji organiczno – chloro pochodnych, które tworzą się podczas dodawania
chloru, zostawiając nieprzyjemny smak oraz zapach. Dzięki obecności ditlenku chloru ten materiał organiczny zostaje rozpuszczony, nie zostawiając niebezpiecznych organicznych chlorowców
i ich pochodnych, redukując problem złego smaku oraz zapachu.

Dlaczego jednak ditlenek chloru jest lepszy?
Właściwości utleniające ditlenku chloru są bardziej chemicznie selektywne niż wiele innych środków sanityzujących wodę, w tym jest on wysoce reaktywny z aminokwasami tworzącymi białka budujące strukturę bakterii. Ditlenek chloru zapewnia również większą skuteczność – działa on na całej długości instalacji wodnej a nie tylko w miejscu dozowania.

Korzyści ze stosowania ditlenku chloru do uzdatniania wody:
– Zwiększona wydajność produkcyjną (zmniejszona ilość upadków, poprawa współczynnika konwersji paszy, zmniejszenie wtórnych infekcji).
– Wzrost wagi ptaków dzięki poprawionej konwersji paszy.
– Całkowite usuniecie biofilmu i kamienia z poideł i linii wodnych, co przedłuży ich żywotność i zmniejszy zawilgocenie ściółki a tym samym emisję amoniaku.
– Brak konieczności dezynfekcji, odkamieniania, mycia i czyszczenia systemu pojenia i całej instalacji wodnej, zrówno w trakcie jak i po każdym rzucie.
– Eliminacja problemu pozostających substancji organicznych oraz pozostałości leków i witamin w systemie wodnym, pozwalając systemowi na działanie bliskie optimum a bieżąca dezynfekcja  eliminuje problemy zatorów galaretowatych struktur, które budują sobie bakterie po podaniu witamin i minerałów.
– Likwidacja złogów stosowanych antybiotyków i innych środków po zakończeniu ich podawania ptakom, co zapobiega ryzyku pojawiania się śladowych ilości w mięsie drobiowym w momencie uboju.
– Zwiększoną odpowiedź na szczepienia oraz kuracje antybiotykowe na skutek zmniejszenia tła bakteryjnego.
– Stabilizacja procesu trawiennego w celu zabsorbowania jak największej ilości substancji odżywczych co poprawia współczynnik konwersji paszy.
– Zmniejszenie wycieków w systemie, zmniejszenie zawartości amoniaku oraz związanych z nim problemów, redukcja zużywanej ściółki.
– Eliminowanie konieczności chlorowania, tym samym eliminowanie substancji rakotwórczych takich jak THM.
– Eliminowanie nieprzyjemnych zapachów, jednocześnie zapewnienie pełnej kontroli i bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
– Zapewnienie wody pitnej dla zwierząt zgodnej ze wszystkimi normami Unii Europejskiej odnośnie studni głębinowych, zapewnienie pełnej kontroli nad bakteriami legionella zgodnie
z L8.
– Spełnienie wymogów rosnącej presji rynku – zapewnienie czystej wod i eliminowanie możliwych zanieczyszczeń i czynników chorobotwórczych z łańcucha żywnościowego.
– Zgodność ze standardami zapewnienia dobrostanu hodowanych ptaków, co prowadzi do zwiększenia zaufania odbiorców a w rezultacie konsumentów.
– Zapewnienie doskonałej jakości wody od początku do końca rzutu.

Poniżej przykład przekrojów rur wodnych w których zastosowano różne metody usuwania biofilmu.

1: Okresowe stosowanie chloru.
2: Stałe dozowanie chloru.
3: Stałe dozowanie ditlenku chloru.

 

A tak wyglądają elementy systemu pojenia po stałym dozowaniu ditlenku chloru w dawce 3ppm:

przed…                                                                                                  w trakcie sanityzacji ditlenkiem chloru…

     

     

     

Informacja techniczna – system BRAVO.
Ditlenek chloru jest wytwarzany w systemie BRAVO SCOTMAS z dwóch komponentów – nisko zasadowego prekursora BIOX oraz kwasowego aktywatora. Odpowiedni skład komponentów umożliwia oprócz uzyskania doskonałych parametrów biobójczych wytworzonego ditlenku chloru także usuwanie kamienia z instalacji wodnych oraz ich ochronę przed korozją. Dodatkowo ditlenek chloru redukuje zawartość żelaza i manganu w wodzie oraz usuwa bakterie Legionelli.

Ditlenek chloru jest wytwarzany, bez zbędnego magazynowania formy gazowej, w zamkniętym szczelnym reaktorze, otoczonym płaszczem wodnym z nieszkodliwych komponentów, o małych
stężeniach środków aktywnych – co czyni system BRAVO SCOTMAS bezpiecznym i możliwym do instalcji w pomieszczeniach, gdzie inne generatory ditlenku chloru nie mogą być instalowane.

Jest prosty w obsłudze – która sprowadza się do wymiany pojemników z komponentami, gdy zostaną zużyte i okresowego sprawdzania stężenia ditlenku chloru w wodzie.
Ditlenek chloru wytwarzany jest na bieżąco, zgodnie z aktualnym przepływem wody w instalacji oraz ustalonym stężeniem ditlenku chloru w wodzie.

System BRAVO SCOTMAS może być wyposażony w szereg urządzeń monitorujących stężenie ditlenku chloru oraz umożliwiających zdalny nadzór nad pracą systemu. Modułowa budowa systemu umożliwia jego rozbudowę – stosownie do potrzeb.

System BRAVO SCOTMAS projektujemy indywidualnie – dla określonych przepływów wody i planowanych stężeń ditlenku chloru – maksymalna wydajność systemu to przepływ nawet do 500 m3 wody na godzinę i wytworzenie do 150 gramów ditlenku chloru na godzinę (stężenie 3 ppm).

Kilka wybranych realizacji:

         

 

INDOOR GROUP Ltd. we współpracy ze SCOTMAS GROUP ze Szkocji, firmą która jest światowym liderem w sanityzacji wody ditlenkiem chloru – od instalacji w szpitalach, sieciach zasilających miasta, fermach drobiarskich, bydła i trzody chlewnej oraz pieczarkarniach, aż po systemy chłodzenia w elektrowniach atomowych – oferuje bezpieczną i efektywną sanityzację wody w:
• fermach drobiu i innych obiektach inwentarskich,
• pieczarkarniach,
• ubojniach,
• zakładach przetwórstwa spożywczego,
• szpitale i ośrodki medyczne,
• hotele i budownictwo mieszkalne,
• kempingi i ośrodki wypoczynkowe,
• przemysł lekki i ciężki,
• oczyszczalnie ścieków.
Każdą instalację traktujemy indywidualnie, dobierając odpowiedni generator ditlenku chloru, dostarczając komponenty do jego bieżącego wytwarzania, instalując, uruchamiając i serwisując instalacje.
Używane komponenty chemiczne do wytwarzania ditlenku chloru o nazwie BIOX i ACTIVATOR P10 są zarejestrowanymi i dopuszczonymi do obrotu środkami biobójczymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych w Warszawie. Nr pozwolenia: 5427/13 ztw.2014

Nasze instalacje nie wymagają magazynowania ditlenku chloru, jest on wytwarzany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w szerokim zakresie poboru wody (nawet do 200 000 litrów
wody na godzinę).
Aby poznać więcej szczegółów lub dobrać i skonfigurować indywidualnie system sanityzacji zapraszamy do kontaktu:
INDOOR GROUP Ltd.
Kamień Duży 4e
14-200 Iława
Centrala tel. 89 648 77 55
Serwis 24/7 tel. 89 555 21 12
Doradztwo tel. 516 060 280;  605 650 230;

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress