Sanityzacja wody

Źródła wody pitnej oraz instalacje dostarczające wodę do domów, hal inwentarskich i innych zawierają wiele mikroorganizmów. Część z nich – patogeny czyli bakterie i wirusy chorobotwórcze, wywołują u ludzi i zwierząt pijących taką wodę różne choroby.
Pojenie taką zanieczyszczoną biologicznie wodą inwentarza w znaczący sposób wpływa także na efekty chowu i produkcji.
Pytanie – „czy napiłbyś się wody z rur pokazanych na zdjęciu poniżej’’


Odpowiedź – wielu z nas już ją pije.
Rury pokazane powyżej zostały wycięte z odcinków dostarczających wodę pitną.
To, co znajduje się na powierzchni ścianek rur na zdjęciach powyżej to warstwa biofilmu.
Gdy ten rodzaj zagrożenia pojawia się w chowie naszego drobiu, bydła lub trzody to mamy problem. My, jako ludzie nie jesteśmy pod tak dużą presją, aby rosnąć i przybierać na wadze tak szybko jak np. drób. Jeżeli przyjmiemy że tempo wzrostu kurcząt i człowieka będzie takie same i że w 6 tygodniu życia brojler kurzy waży około 2,7 kg – to wtedy niemowlę powinno zwiększyć swoją wagę ponad 50 razy, tak jak w przypadku brojlera.
Rok po roku oczekujemy coraz lepszych efektów oraz większych zysków, dlatego bardzo ważnym elementem jest dbałość, aby zabezpieczyć drób, trzodę i bydło przed jakimikolwiek chorobami a co za tym idzie stratami.
Woda jest równie ważna w procesie żywieniowym jak i pasza, dlatego powinniśmy mieć pewność, że tak jak i pasza jest ona najwyższej, jakości. Pamiętajmy też że około 55 % masy ciała drobiu stanowi woda oraz że drób pije około dwa razy więcej wody niż spożywa paszy.
Na rysunku poniżej przedstawione są etapy tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa , wraz ze zdjęciami z mikroskopu elektronowego powierzchni rury wodnej.
Niektóre komórki wytwarzają polisacharydy, które działają jak warstwy ”kleju” – bakterie zdobywają taki przyczółek, klejąc się do powierzchni wewnętrznej rur. Są to pierwsi kolonizatorzy. Ta pierwsza warstwa – „szlam”- punkty 1 do 3 – który tworzy się w czasie od kilku minut do kilku godzin, pomaga innym bakteriom w „zakotwiczeniu” się na powierzchni rury. Następne bakterie tworzą kolejne warstwy żywiąc się odpadami wytworzonymi przez pierwszych kolonizatorów – punkty 3 do 4 ( w czasie kilku godzin kilku dni). Wkrótce cały zespół drobnoustrojów stabilizuje się wewnątrz polisacharydowego szlamu – punkt 5 (w czasie dni i miesięcy) i właśnie to zjawisko nazywamy biofilmem.


W biofilmie gromadzi się wiele rożnych typów bakterii, wśród nich patogeny, które odpowiedzialne są za słaby wzrost oraz mniejszą konwersje paszy przez drób, trzodę lub bydło.

Usuwanie biofilmu jest najważniejszą częścią sanityzacji wody. Jeśli środek sanityzujący wodę nie posiada właściwości usuwania biofilmu to niemożliwe jest osiągniecie bezpiecznego i wolnego od patogenów środowiska.

Wiele środków począwszy od kwasu cytrynowego, posiada właściwości usuwania wolnych bakterii, ale tylko najlepsze środki mają zdolności do wnikania w głąb oraz niszczenia biofilmu. Nowe techniki analizy mikrobiologicznej potwierdziły bezpieczeństwo oraz skuteczność sanityzacji wody za pomocą ditlenku chloru.

Sanityzacja wody ditlenkiem chloru.

Ditlenek chloru jest jednym z najsilniejszych biocydów, używany jest do sanityzacji wody od kilku dziesięcioleci w wielu krajach. Wytwarzamy go w postaci gazowej a ze względu na swoja wysoką
rozpuszczalność w wodzie doskonale ją sanityzuje.
Właściwości utleniające oraz radykalizm ditlenku chloru sprawiają, iż posiada on doskonałe właściwości wirusobójcze oraz bakteriobójcze, które działają w szerokim zakresie pH.

Ditlenek chloru stosuje się przy uzdatnianiu wody pitnej z powodu jego bardzo szerokiego spektrum działania w szerokim zakresie mikroorganizmów, posiada on również możliwość przenikania przez biofilm i inne silnie zanieczyszczone miejsca gdzie chlor po prostu nie działa. Z powodu swojej wydajności można go stosować używając dużo mniejszych dawek, eliminując straty i obniżając koszt.

Redukcja nieprzyjemnego smaku oraz zapachu przez ditlenek chloru jest rezultatem eliminacji glonów oraz substancji organiczno – chloro pochodnych, które tworzą się podczas dodawania
chloru, zostawiając nieprzyjemny smak oraz zapach. Dzięki obecności ditlenku chloru ten materiał organiczny zostaje rozpuszczony, nie zostawiając niebezpiecznych organicznych chlorowców
i ich pochodnych, redukując problem złego smaku oraz zapachu.

Dlaczego jednak ditlenek chloru jest lepszy?
Właściwości utleniające ditlenku chloru są bardziej chemicznie selektywne niż wiele innych środków sanityzujących wodę, w tym jest on wysoce reaktywny z aminokwasami tworzącymi białka budujące strukturę bakterii. Ditlenek chloru zapewnia również większą skuteczność – działa on na całej długości instalacji wodnej a nie tylko w miejscu dozowania.

Korzyści ze stosowania ditlenku chloru do uzdatniania wody.
• Zwiększenie skuteczności wodnych szczepionek oraz programów witaminowych, zmniejszenie korozji zbiorników oraz rur.
• Całkowite usunięcie biofilmu (całkowita neutralizacja patogenów) bez możliwości ponownego rozwoju, w tym bakterii z grupy coli ( e-coli, salmonelli, pseudomonas).
• Usuwanie kamienia, który zdążył się nagromadzić w rurach, co umożliwia uniknięcie kosztownego odkamieniania, zapewnia też zmniejszenie oporów przepływu w systemie
wodnym.
• Możliwość dezynfekcji dużych zbiorników wodnych bez potrzeby ich opróżniania i mechanicznego usuwania warstwy osadów na ściankach oraz ponownego napełniania.
• Zwiększenie zakwaszenia wody, dzięki czemu wspomagane są procesy trawienne oraz poprawia się spożycie wody.
• Stabilizacja procesu trawiennego w celu zabsorbowania jak największej ilości substancji odżywczych co poprawia współczynnik konwersji paszy.
• Obniżenie poziomu substancji organicznych oraz pozostałości leków i witamin w systemie wodnym, pozwalając systemowi na działanie bliskie optimum, redukując poziom konserwacji.
Zmniejszenie wycieków w systemie, zmniejszenie zawartości amoniaku oraz związanych z nim problemów, redukcja zużywanej ściółki.
• Eliminowanie konieczności chlorowania, tym samym eliminowanie substancji rakotwórczych takich jak THM.
• Eliminowanie nieprzyjemnych zapachów, jednocześnie zapewnienie pełnej kontroli biofilmu.
• Zapewnienie wody pitnej dla zwierząt zgodnej ze wszystkimi normami Unii Europejskiej odnośnie studni głębinowych, zapewnienie pełnej kontroli nad bakteriami legionella zgodnie
z L8.
• Spełnienie wymogów rosnącej presji rynku – zapewnienie czystej wod i eliminowanie możliwych zanieczyszczeń i czynników chorobotwórczych z łańcucha żywnościowego.
• Zapewnienie doskonałej jakości wody od początku do końca.
Poniżej przykład przekrojów rur wodnych w których zastosowano różne metody usuwania biofilmu.

1: Okresowe stosowanie chloru.
2: Stałe dozowanie chloru.
3: Stałe dozowanie ditlenku chloru.

A tak wygląda rura PCV systemu pojenia po stałym dozowaniu ditlenku chloru w dawce 3ppm.

Informacja techniczna – system BRAVO.
Ditlenek chloru jest wytwarzany w systemie BRAVO SCOTMAS z dwóch komponentów – nisko zasadowego prekursora BIOX oraz kwasowego aktywatora. Odpowiedni skład komponentów umożliwia oprócz uzyskania doskonałych parametrów biobójczych wytworzonego ditlenku chloru także usuwanie kamienia z instalacji wodnych oraz ich ochronę przed korozją. Dodatkowo ditlenek chloru redukuje zawartość żelaza i manganu w wodzie oraz usuwa bakterie Legionelli.
Ditlenek chloru jest wytwarzany, bez zbędnego magazynowania formy gazowej, w zamkniętym szczelnym reaktorze, otoczonym płaszczem wodnym z nieszkodliwych komponentów, o małych
stężeniach środków aktywnych – co czyni system BRAVO SCOTMAS bezpiecznym i możliwym do instalcji w pomieszczeniach, gdzie inne generatory ditlenku chloru nie mogą być instalowane.
Jest prosty w obsłudze – która sprowadza się do wymiany pojemników z komponentami, gdy zostaną zużyte i okresowego sprawdzania stężenia ditlenku chloru w wodzie.
Ditlenek chloru wytwarzany jest na bieżąco, zgodnie z aktualnym przepływem wody w instalacji oraz ustalonym stężeniem ditlenku chloru w wodzie.

System BRAVO SCOTMAS może być wyposażony w szereg urządzeń monitorujących stężenie ditlenku chloru oraz umożliwiających zdalny nadzór nad pracą systemu. Modułowa budowa systemu umożliwia jego rozbudowę – stosownie do potrzeb.
System BRAVO SCOTMAS projektujemy indywidualnie – dla określonych przepływów wody i planowanych stężeń ditlenku chloru – maksymalna wydajność systemu to przepływ 50 m3 wody na
godzinę i wytworzenie 50 gramów ditlenku chloru na godzinę ( stężenie 1 ppm).
System ALPHA SCOTMAS
System ALPHA SCOTMAS stosujemy gdy używamy pośrednich zbiorników wodnych, w instalacjach zasilających w wodę obiekty inwentarskie, przemysłowe, pieczarkarnie i domy.
System ALPHA SCOTMAS może wyprodukować do 6 gramów ditlenku chloru na godzinę dla maksymalnego przepływu wody 6 m3 na godzinę ( stężenie 1 ppm ).
Pozostałe cechy stosownego prekursora i aktywatora pozostaje takie same jak w systemie BRAVO SCOTMAS .


Część dozująca systemu BRAVO Scotmas.


INDOOR GROUP Ltd. we współpracy ze SCOTMAS GROUP ze Szkocji, firmy która jest światowym liderem w sanityzacji wody ditlenkiem chloru – od instalacji w szpitalach, sieciach
zasilających miasta, fermach drobiarskich , bydła i trzody chlewnej oraz pieczarkarniach, po urządzenia w elektrowniach atomowych , oferuje bezpieczną i efektywną sanityzację wody w:
• obiektach inwentarskich,
• pieczarkarniach,
• ubojniach,
• zakładach przetwórstwa spożywczego.
Każdą instalację traktujemy indywidualnie, dobierając odpowiedni generator ditlenku chloru, dostarczając komponenty do jego bieżącego wytwarzania, instalując, uruchamiając i serwisując instalacje.
Używane komponenty chemiczne do wytwarzania ditlenku chloru o nazwie BIOX są zarejestrowanym i dopuszczonych do obrotu środkiem biobójczym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych w Warszawie.
Nasze instalacje nie wymagają magazynowania ditlenku chloru, jest on wytwarzany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w szerokim zakresie poboru wody ( nawet do 200 000 litrów wody na godzinę).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress